Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy Bang!, sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha Bang! Úplná história vesmíru. Pokrok bol v rôznych oblastiach astronómie veľmi rýchly. S novými ďalekohľadmi a s vývojom a konštrukciou nových technológií sa zdá, že astronómia stojí na prahu ďalšej revolúcie. Je teda vhodný čas na bilancovanie toho, čo o vesmíre vieme (a nevieme).

„Všetko – priestor, čas aj hmota – vzniklo počas big bangu asi pred 13,8 miliardami rokov. Vesmír bol vtedy čudný – taký zvláštny, aký len mohol byť. Neboli v ňom žiadne planéty, ani hviezdy či galaxie, bol vyplnený len zmesou elementárnych častíc. Navyše boli vzdialenosti vo vesmíre veľmi malé a vesmír bol nepredstaviteľne hustý a horúci. Okamžite sa začal rozpínať a ako sa rozširoval z tohto bizarného a neočakávaného začiatku, vyvinul sa do podoby, ktorú pozorujeme dnes.“

Autori knihy Bang! Úplná história vesmíru Brian May, Patrick Moore, Chris LintottHannah Wakeford si za cieľ stanovili rozpovedať hlavný príbeh, teda príbeh vývoja vesmíru v poradí, v akom sa udial. A začínajú pri tom udalosťou známou ako big bang, v čase -13,8 miliardy rokov a uzatvárajú ju fotónovým vekom, v ktorom vesmír prešiel do stavu s extrémne nízkou energiou v čase 10150 rokov po big bangu.„Predstava big bangu je proti našej intuícii. Zdá sa, že nášmu „zdravému rozumu“ oveľa viac imponuje statický a nekonečný vesmír. A predsa existujú dobré vedecké dôvody, prečo veriť v túto jedinečnú udalosť. Ak prijmeme big bang, môžeme sledovať celú postupnosť udalostí od toho prvého Planckovho času až po dnešný deň, kde nájdeme sami seba na niečom, čo Carl Sagan pamätne nazval ako „bledomodrú bodku“.