Leonardo Padura píše kroniku zachytávajúcu spoločensko-politickú situáciu na Kube od druhej polovice minulého storočia po súčasnosť.
Jedna z hlavných postáv románu Ako prach vo vetre je Adela, dcéra imigrantov žijúca v New Yorku. Jej matka Kubánka žije na opačnom konci USA v Tacome. Keď si jedného dňa s priateľom na Facebooku pozerajú fotografie z mladosti jeho matky, Adela na jednej z nich spozná svoju matku Loretu s tehotenským bruškom. Prekvapivý objav spustí sled udalostí a Adela postupne odhaľuje matkinu skrytú identitu. Jej skutočné meno je Elisa a kedysi bola súčasťou skupiny mladých vysokoškolákov, ktorí si hovorili Klan. V románe sa dozvieme, ako skupina fungovala, a dokonca aj to, čo predchádzalo vzniku dôležitej fotografie.