Najdôležitejšou misiou Slovenského literárneho centra je šíriť slovenskú literatúru v zahraničí. Napĺňanie tejto misie je závislé od množstva hodnotných a zaujímavých diel našich autorov a autoriek, o ktoré by zahraniční vydavatelia mohli prejaviť záujem. Našťastie, vychádza ich každý rok dostatok, a to aj vďaka Fondu na podporu umenia (FPU). Nebyť jeho tvorivých štipendií, autori by museli obetovať ešte viac času a peňazí na úkor svojich rodín, keďže na Slovensku sa písaniu dá venovať väčšinou len popri práci. A možno by s písaním po pár vydaných knihách prestali. 

Bez funkčného podporného systému, ktorého je Fond garantom a financovateľom, by sa určite neorganizovalo toľko kvalitných literárnych festivalov a viacerí malí vydavatelia orientovaní na pôvodnú tvorbu by čelili existenčným otázkam. FPU síce nefunguje dokonale aj pre svoju podfinancovanosť. No predstavuje jednu z mála slovenských inštitúcií, ktoré nám závidia i v zahraničí. 

V Slovenskom literárnom centre (SLC) sme preto spozorneli pri zámere vládnych politikov ovplyvniť fungovanie Fondu priamo zmenou zákona o FPU. S nevôľou sme sledovali, že do diskusie o úprave jeho fungovania navrhovatelia novely neprizvali vedenie FPU, ani autorky a autorov, ktorí majú s FPU osobnú skúsenosť a ich diela preložené do cudzích jazykov šíria slovenskú kultúru vo svete. Bez odozvy ostala aj naša snaha spojiť sa s vládnymi zákonodarcami a odhovoriť ich od neodborných zásahov do fungovania Fondu.   

Poslanci Národnej rady SR dnes potrebnou väčšinou hlasov schválili zmeny vo fungovaní FPU. Rozhodovanie o podpore kultúrnych a umeleckých projektov sa presúva z odborných komisií na Radu FPU, v ktorej väčšinu budú tvoriť nominanti ministerstva kultúry. Táto zmena nielenže môže na nejaký čas Fond úplne ochromiť, ale ruší tiež jeho verejnoprávny charakter, a robí z neho nástroj politikov a štátnej moci. 

Ako inštitúcia zriadená za účelom dokumentovania a informovania o dianí v slovenskej literatúre musíme vyjadriť nesúhlas s touto zmenou, keďže sa nazdávame, že bude mať na našu literatúru negatívny dopad. 

Umenie je jeden z mála vývozných artiklov, ktorým môžeme úspešne konkurovať v zahraničí, pretože závisí najmä od talentovaných ľuďoch a tí sa rodia všade bez ohľadu na hranice. Na jeho tvorbu a šírenie sú však potrebné peniaze a najmä malé krajiny, ako je Slovensko, ak sa chcú vo svete presadiť, si nemôžu dovoliť nemať funkčné podporné inštitúcie, ktoré v moderných časoch prevzali rolu mecenášov umenia. Vládni poslanci to, zdá sa, vidia inak a schválením novely ohrozujú to, čo doteraz fungovalo dobre. 

Veríme, že svoju chybu napravia pri opätovnom hlasovaní v prípade, ak sa hlava štátu rozhodne novelu nepodpísať. Dúfame tiež, že pri návrhoch ďalších zmien v systéme podpory kultúry a umenia už budú spolupracovať so zástupcami všetkých tých, ktorých sa týkajú, lebo len tak je možné pripraviť dobré zákony a budovať štát, ktorí budú považovať za domov všetci občania, nielen voliči aktuálnej vládnej moci.