Julian Barnes pod stromčekom

Julian Barnes pod stromčekom

Rozhovor nám poskytol aj Julian Barnes, čím rozšíril plejádu naozaj svetových spisovateľov, s akými ste sa mohli stretnúť na stránkach Magazínu o knihách. Chvíľu trvalo, kým Veronika Sebechlebská prekonala všetky prekážky a získala tento rozhovor,...

25. novembra

Decembrové číslo je hotové, už ho treba len dokončiť – parafrázujem obľúbenú vetu môjho otca, čo v tomto prípade konkrétne znamená, že grafička dostala všetky texty aj ilustrácie, zalamuje ich a pošle nám obťahy – my až teraz zistíme, čo všetko jej ešte...