21. novembra

Rozhovor nám poskytol aj Julian Barnes, čím rozšíril plejádu naozaj svetových spisovateľov, s akými ste sa mohli stretnúť na stránkach Magazínu o knihách. Chvíľu trvalo, kým Veronika Sebechlebská prekonala všetky prekážky a získala tento rozhovor, ale nielen jeho...