Detstvo trvajúce tisíc rokov

Detstvo trvajúce tisíc rokov

Riad Sattouf: Ester a jej zápisky o živote (prel. Aňa Ostrihoňová, E. J. Publishing 2024) Azda každý rodič uvažoval nad tým, čo sa odohráva v myšlienkach dieťaťa a ako sa správa vonku, keď nie je v jeho blízkosti. O to zaujímavejšie by bolo...