Rany sa hoja niekoľko generácií

Rany sa hoja niekoľko generácií

Miroslava Kuľková: Hotel Balkán (KKBagala 2024) Poviedkový debut Miroslavy Kuľkovej Hotel Balkán je novela rozsahom neveľká, avšak obsahom rozsiahla. Každá z kapitol je venovaná krajine bývalej Juhoslávie. Dynamický text je zbavený všetkého zbytočného, napriek...