Zamatový rozvod 2

Sametový rozvod dočítaný – a hoci si nie som istý, či Karšaiová presne porozumela tomu, prečo sa Československo rozpadlo, lebo viac-menej kĺže po povrchu pri zmienkach o tomto procese a jeho príčinách, to, ako presne pomenúva rozvod Evžena a Kataríny, Čecha...