Pohromy život ochromia, ale nezastavia

Pohromy život ochromia, ale nezastavia

Až sa usadí prach z požiarov, zemetrasení, výbuchov a iných katastrof, prichádza čas dôstojne sa postarať o obete, aj o tých, ktorí prežili. Rozprávanie britskej expertky dokumentuje jedinečnosť príslušníkov ľudského rodu, pretože aj v krízach sú schopní...