O demokraciu sa treba neustále starať

O demokraciu sa treba neustále starať

Ján Štrasser: Život na tekutých pieskoch. Rozhovory s Martinom M. Šimečkom (NPress 2024) Krajina na tekutých pieskoch – neustálená, hodnotovo neukotvená a v neustálom mentálnom pohybe – predstavuje veľa trápení a len málo bonusov. Jedným z plodov „tekutých...