Michala Ries: Knihy pomáhajú prežiť

Michala Ries: Knihy pomáhajú prežiť

Sociálny román o deťoch z okraja spoločnosti? Koho by to dnes trápilo, veď „povinné“ Čenkovej deti Fraňa Kráľa máme v pamäti ako príklad protosocialistického realizmu. Keď som sa začítal do knihy Michaly Riesovej Otvorené nebo, odrazu som videl aj celú našu...