Slovart: Richard Rychtarech: Ostblok

Slovart: Richard Rychtarech: Ostblok

Román z čias dávnejších aj nedávnych o nemennej ľudskej baživosti Richard Rychtarech sa označuje ako návykovo drzý spisovateľ. V najnovšom románe Ostblok kombinuje fiktívne udalosti a postavy so skutočnými. „Je na čitateľovi, čomu uverí. Pomôckou je fakt, že...