Rozhovor nám poskytol aj Julian Barnes, čím rozšíril plejádu naozaj svetových spisovateľov, s akými ste sa mohli stretnúť na stránkach Magazínu o knihách. Chvíľu trvalo, kým Veronika Sebechlebská prekonala všetky prekážky a získala tento rozhovor, ale nielen jeho finále je veľmi sľubné:

V.S.: Ak by ste si mohli vybrať, do akých troch adjektív by ste chceli byť úhľadne zredukovaný?J.B.: Viete čo, bývala taká trojka, ktorú mi vždy dávali na zadnú stranu paperbackových vydaní… vtipný a ironický… Počkajte, ja vám to nájdem… Aha tu, Joyce Carol Oatesová, klasické tri adjektíva: hravý, duchaplný a zábavný. A tu je ďalšia trojica: vtipný, ironický, erudovaný… A potom aha, Salman Rushdie, no ale ten mi udelil štyri: brilantný, vtipný, hĺbavý, ikonoklastický…Viete, keď si o sebe prečítate pár takýchto adjektív, úplne pre vás stratia význam, takže čo keby som povedal: milý, priateľský a inteligentný?

V.S.: To znie výborne.
J.B.: A viete čo, vy to dajte do svojho článku a ja to potom budem citovať na prebale ďalšej knihy!

Hehe, ak sa na obálke ďalšej knihy Juliana Barnesa objavia Joyce Carol Oatesová, Salman Rusdie a Magazín o knihách – už len kvôli tejto predstav stálo za to Magazín založiť.