Sametový rozvod dočítaný – a hoci si nie som istý, či Karšaiová presne porozumela tomu, prečo sa Československo rozpadlo, lebo viac-menej kĺže po povrchu pri zmienkach o tomto procese a jeho príčinách, to, ako presne pomenúva rozvod Evžena a Kataríny, Čecha a Slovenky, je viac menej metaforou toho, prečo spolu nedokázali ostať dva tak blízke národy. Ukázali primálo empatie pre toho druhého, pre pochopenie vzťahu staršieho a mladšieho brata – na tom, že empatia sa právom očakávala  najmä od silnejšieho vo zväzku, ani po rokoch nič nemením.