V Gemeri vyhlásili ďalší ročník literárnej sci-fi súťaže

Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej a Littera, n. o., kultúrna inštitúcia BBSK, vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž v písaní sci-fi a fantasy poviedok. Súťaží sa v dvoch kategóriách: prvá – od 15 do 25 rokov a druhá – od 25 rokov. Uzávierka súťaže bude 31. mája 2024.

Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže sú Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej a Littera, n. o., kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja. Gustáv Maurícius Reuss bol rodák z Revúcej, ktorý napísal prvé sci-fi dielo na našom území „Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava“, ktoré popisuje cestu balónom z Revúcej až na Mesiac. Kuriozitou je, že tento rukopis vznikol o sedem rokov skôr, ako vôbec prvý román svetovo najznámejšieho spisovateľa tohto žánru Julesa Verna. Práve preto vznikla v srdci Gemera súťaž Cena Gustáva Reussa.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s prácou v slovenčine v žánri sci-fi alebo fantasy, ktorá ešte nebola publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži. Práce majú predpísaný rozsah max. 7 normostrán (12 600 znakov). Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov v odbore: Lucia Lackovičová, Róbert Kotian a Peter Michalík.

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov získa hlavnú cenu – Cenu Gustáva Reussa. Súťažiaci na druhom a treťom mieste budú ohodnotení vecnými cenami. Na návrh poroty bude udelená aj Cena mesta Revúca. Všetky ocenené práce budú publikované v Zborníku najlepších prác, ktorý po každom ročníku vydáva Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.

Práce spolu s prihláškou posielajte elektronicky na e-mail: cgr@msksrevuca.sk