Zámerom projektu je vydanie troch kníh – Najkrajšie jednodňové túry, Turistické magistrály, Cesta hrdinov SNP – pod spoločným názvom TURISTICKÉ SLOVENSKO. Knihy nám priblížia naše najkrajšie turistické miesta a zavedú nás do pohorí, ktoré tu existujú už od nepamäti. 

Trilógia predstaví Slovensko z turistického pohľadu a ukáže to najlepšie čo nám naša krajina v rámci turistiky môže ponúknuť.

Ako možno projekt podporiť?

https://www.startlab.sk/projekty/3791-trilogia-turisticke-slovensko/?slbref=2127b171-6c16-4417-94ce-7586aa618626