Skutočné príbehy z praxe mentálneho kouča.

Psychológ Peter Bielik sa vo svojej praxi stretáva s vrcholovými manažérmi aj športovcami. V súčasnom náročnom svete orientovanom najmä na výkon a víťazstvo pomáha svojim klientom nájsť rovnováhu a naučiť ich, že každé víťazstvo je spojené aj s pádom, každá sila so slabosťou a krehkosťou. V knihe píše o príbehoch, ktoré sa ho dotkli nielen profesionálne ale najmä ľudsky.
Ako sa formuje hodnota človeka? Čo nás učí bolesť a strata? Ako rozvinúť svoj potenciál a dať životu zmysel? Odpovede na tieto otázky vám pomôže nájsť uznávaný mentálny kouč a psychológ.