Michael Szatmary: Lokálny sexsymbol

Tak vám teda poviem, čo môžete od tejto knižky očakávať: Sex, holokaust a starnutie. Lebo to som ja a témy, ktoré naozaj ľúbim. Možno sa vám zdá divné, keď poviem, že milujem starnutie. Vysvetlím. Starnutie je niečo v čom som fakt dobrý, zažívam ho denne na vlastnej koži. Čo o holokauste povedať nemôžem. Všetko, čo si v knižke prečítate je pravda. Stand-up komici totiž vždy hovoria pravdu, len majú niekoľko úrovní pravdy.

Roman Holec: Panslávi s erbom

Dva unikátne osudy, dvaja šľachtici – barón Friesenhof a knieža Odescalchi. Delila ich jedna generácia, niekoľko stupňov na aristokratickom rebríčku a celoživotné záujmy. Mali však aj veľa spoločného. Boli cudzincami, žili blízo seba, stali sa bielymi vranami vo svojich rodinách a ich osudy sa viackrát skrížili. Spojil ich vzťah k slovenskému prostrediu a k slovenskému národnopolitickému hnutiu.

Katarína Mešková Hradská: Židovská škola

V židovských rodinách sa kladie mimoriadny dôraz na výchovu a vzdelanie detí od útleho veku. Zložitý vývoj židovského školstva v rôznych obdobiach súvisel s procesom zrovnoprávnenia Židov s ostatným obyvateľstvom, čo prispelo aj k rozvoju židovských škôl. Autorka opisuje vývoj židovského školstva na našom území, spoločenské a politické podmienky, ktoré židovské školstvo bezprostredne formovalo aj ohrozovalo, pričom muselo vzdorovať politickým a ideologickým tlakom a narastajúcemu antisemitizmu.

Peter Salner a kol.: Chatam Sofer. Veľký zázrak sa stal

Rabín Chatam Sofer (vlastným menom Moše Schreiber) je dnes súčasťou multikultúrneho panteónu osobností Bratislavy. Patrí k najväčším duchovným autoritám tradičného judaizmu. Za jeho pôsobenia bola Prešporská ješiva jednou z najprominentnejších vzdelávacích inštitúcií v židovskom svete. Po rokoch zabudnutia sa dočkal poštovej známky, pamätnej mince, uličky Soferove schody a v roku 2002 bol slávnostne otvorený Pamätníka Chatama Sofera.

Roman Kulich: Deväť krížov

Ideálna rodinka sa už teší na spoločný výlet do zoo. Adam, Veronika a ich dve deti by sa radi videli ako taká typická dokonalá sporiadaná rodina. Atmosféra v aute sa však dá krájať a tak sa Adam rozhodne, že napätie trochu rozptýli a porozpráva tajomný príbeh z minulosti: prečo vlastne stojí pri ceste deväť krížov? A je to všetko pravda?