Možno ste v tom až po uši, do čitateľského klubu dávno patríte, či ho dokonca vediete. A možno iba matne tušíte, že nie ste sami, kto sa rád túla medzi riadkami a chce si o prečítanom diele vymieňať dojmy, len ste doteraz nevedeli, ako na to. Nechajte sa inšpirovať výletom po luxemburských knižných kluboch.

Viac jazykov, viac Luxemburčan

Pre Luxembursko je typický multilingvizmus. Ak sa cestou do práce nepotknete aspoň o päť cudzích slov, tak ste pravdepodobne ešte v komatóznom stave a nutne potrebujete dávku kofeínu. So šálkou v ruke môžeme začať: Vidím to takto… Všimli ste si… Táto veta ma dostala… (Ne)súhlasím, (ne)páčilo sa mi… Pre porovnanie… To je len pár slovných spojení, ktoré sa pravidelne objavujú na stretnutiach, kde sa nerozoberajú inflácia cien, počasie či ohrozenie dôchodkov, ale knihy. Väčšinou len jedna, avšak aj tu sú výnimky.

Apropo, skôr než vás začne na jazyku svrbieť vlastný príspevok do diskusie, zvoľte si jazyk, v ktorom ho vyslovíte. Skutočný Luxemburčan plynule preskakuje medzi francúzštinou, nemčinou, luxemburčinou i angličtinou, ale… (To povestné ale!) Francúzi tvrdia, že Luxemburčania rozprávajú vskutku výborne po francúzsky na to, že sú Nemci, a Nemec s úsmevom odvetí, že vzhľadom na to, že sú Francúzi, im nemčina ide pozoruhodne dobre. My ostatní, rozumej prisťahovalci, ktorí tvoríme polovicu populácie krajiny, si dobre rozmyslíme, akým jazykovým kalibrom môžeme strieľať argumenty, kým sa zapojíme do rozhovoru. Nečudo, že najväčšej popularite sa tešia čitateľské stretnutia v angličtine.

Mural na stene v luxemburskej štvrti Beggen

Deň aj noc s knihami

Vo väčších obciach a mestách nájdete čitateľské kluby vo všetkých spomínaných jazykoch, neraz aj s ponukovým listom s dátumami viazanými ku konkrétnym knihám. Mimo lokálnych klubov sa koncept fungovania čitateľských klubov neraz líši.

Združenie The American Women’s Club of Luxembourg má nie jeden, ale rovno tri čitateľské kluby. Členky združenia pochádzajúce z viac než 30 krajín spája angličtina, americký pas nie je podmienkou. Čím väčší je čitateľský klub, tým náročnejšie je zladiť čas i záujmy členov, preto v ich ponuke nájdete diskutovanie nad šálkou kávy či čaju v Dennom knižnom klube, nad pohárom vína v Nočnom knižnom klube, zatiaľ čo v Klube kuchárskych kníh sa radosť z čítania spája s gastronomickými zážitkami a kulinárskymi experimentmi, ktoré si členky spoločne vymieňajú.

V niektorých čitateľských kluboch sa vyžaduje členstvo, v iných aspoň aktívna participácia, ale ani tá nie je vždy podmienkou. Ak nepatríte k tým, čo na verejnosti radi rozprávajú, zato oveľa radšej počúvate, možno práve vás by zaujal spôsob fungovania The Lux Life Book Club. Za päť rokov svojej existencie nazbierala skupina na facebooku viac ako tisícpäťsto členov. Raz do mesiaca sa koná stretnutie, na ktorom môžete prezentovať hocijakú knihu a otvoriť aj inú tému na moderovanie než rozoberanie odporúčanej literatúry. Lásku ku knihám si členovia spestrujú socializačnými aktivitami, obľúbené sú grilovačky, tancovačky aj výmeny kníh medzi členmi.

Od africkej po ženskú literatúru

Vo väčšine čitateľských klubov sa kladie dôraz na pestrosť výberu kníh, aby sa ulahodilo čo najväčšiemu počtu členov. Existujú však aj kluby zamerané výlučne na jeden typ literatúry. The Feminist Book Club má na facebooku viac než 80 členov a hoci je skupina otvorená mužom i ženám, ako iste tušíte, až na jedného odvážlivca má stabilnú ženskú základňu. Členky sa stretávajú v kaviarni, kde si vymieňajú postrehy o vopred dohodnutej knihe, pričom počet prítomných osciluje medzi číslovkami 5 – 10. Rozoberajú sa tu akademické tituly a literatúru faktu zameraná na otázky rodu. Skupina ponúka bezpečnú zónu aj na diskusiu kontroverzných tém.

The Panafro Book Club sa zameriava na čítanie kníh hocakého žánru, no podmienkou je, že autori sú z Afriky, Karibiku alebo sú Afroameričania. Hoci má klub vyše tristo registrovaných členov, fyzických stretnutí sa zúčastňuje približne desiatka čitateľov. Zaujímavosťou sú diskusie s autormi, či už osobné, alebo prostredníctvom online stretnutí, na ktoré sa môžu pripojiť všetci členovia klubu. Číta a diskutuje sa v angličtine a francúzštine, knihy sa vyberajú pomocou dotazníka.

Skupina Between the Lines vznikla na instagrame a jej zakladateľka má viac než tisíc fanúšikov. Základným pravidlom klubu je čítať výlučne knihy napísané ženami. Popularite sa tešia najmä historické romány a memoárová literatúra. Stretnutia sa konajú v kaviarničkách, kníhkupectvách či v knižniciach a zvyčajne sa na nich zúčastňuje menej ako 20 diskutujúcich. Výmeny názorov prebiehajú v angličtine, ale vybranú knihu si môžete prečítať v ktoromkoľvek jazyku. Zúčastniť na nich sa môžete aj vtedy, ak ste si knihu nestihli prečítať, ba aj v prípade, že ste ju ani len neotvorili. Načo tam teda chodiť? Okrem spoznávania kníh a ľudí vám členstvo v čitateľskom klube môže pomôcť zlepšiť vyjadrovacie schopnosti a komunikačné zručnosti a to sa už oplatí zodvihnúť z gauča.

Slováci v Luxembursku

Podobne fungujú aj ďalšie čitateľské kluby vrátane tých organizovaných priamo kníhkupectvami. V Goosey Book Club nájdete okrem iného odporúčania pre detské knihy, v The Cozy Book Club si členovia dohadujú stretnutia vždy na novom mieste, čím zároveň spoznávajú mesto Luxemburg z inej strany. Kniha na nasledujúci mesiac sa vyberá priamo na stretnutí z návrhov zúčastnených členov, pričom o konečnom výbere hlasuje celá skupina v online priestore.

Nedávno založený The Page Turners klub má 21 členov, stretávajú sa raz do mesiaca v niektorej z miestnych kaviarní a prítomní môžu prezentovať dve až tri prečítané knihy podľa vlastného výberu. Cieľom klubu je podporovať diverzitu a inklúziu, rôznorodosť berú ako korenie života a pri stretnutiach sa snažia o zmysluplnú debatu založenú na rešpekte. Zaujímavú formu má čitateľský klub organizovaný miestnym Vzdelávacím inštitútom – zoznam kníh a termínov diskusií je vopred daný, prihlásiť sa môžu profesionáli, ktorí si odbornú knihu pred stretnutím naštudujú, pripravia si odpovede na možné otázky a príklady, ako by sa kniha dala použiť v praxi. Nasleduje dvojhodinová moderovaná beseda.

V Luxembursku funguje aj slovenský čitateľský klub. Členky sa stretávajú raz za dva mesiace na rôznych miestach, kde diskutujú o vopred zvolených knihách odlišných žánrov. Niekedy sa preberá jedna kniha, inokedy je stretnutie zamerané na vybraného autora a diskutuje sa o viacerých knihách naraz. Častým javom je čítanie rovnakej knihy v rôznych jazykoch, aj samotný preklad je zaujímavou témou na diskusiu.

Aj knižné kluby majú pravidlá

Nech si zvolíte ktorýkoľvek z konceptov, pripravte sa na živé diskusie, rozdielne názory a radosť z objavovania nových autorov a žánrov. Na záver niekoľko praktických rád, ako na vytvorenie vlastného čitateľského klubu:

  1. Ujasnite si pravidlá. Ako často a akou formou sa budú konať stretnutia klubu, ako sa bude vyberať kniha na ďalšie čítanie, ako budú prebiehať diskusie.
  2. Informujte o vzniku klubu. Založte si stránku či skupinu na sociálnych médiách a komunikačných kanáloch, vopred si premyslite, ako skupina bude fungovať, kto môže zverejňovať príspevky a komentáre, či bude prístupná pre verejnosť, alebo pôjde o uzavretú skupinu.
  3. Vyskúšajte si to naostro. Len tak zistíte, čo funguje a čo by ste mohli zmeniť.
    Hoci majú čitateľské kluby svoje pravidlá a zásady fungovania, všetky spája láska k čítaniu a otvorenej mysli. Z vlastnej skúsenosti viem, že skupiny s menším počtom členov fungujú pri osobných stretnutiach lepšie, dynamiku zaručí rôznorodosť skupiny a aj knihy, po ktorých by ste za iných okolností nesiahli, vás môžu obohatiť. Názorové výmeny prinášajú iné pohľady na rovnaký text a dodávajú knihe novú dimenziu. Aj o to predsa pri čítaní ide, o strácaní sa v spleti príbehov a nachádzaní či už nových slov, významov, informácií alebo prepojení.

Adriana Boysová