Fantastické pokračovanie úspešnej knihy
pre deti

Aj v tretej časti voľného pokračovania knih Marty
Glušíkovej Modré srdce s kečupovým fľakom a Kam zmizol môj brat?,
s názvom Nenápadní sú vždy naj, ide o srdce. No nie nakreslené
modrou farbičkou so škvrnami od kečupu. Toto srdce je drevené, ručne vyrezávané
a darované z čistého priateľstva. Príbeh Laury a Lukáša sa odohráva na rôznych
miestach. Raz je to trieda plná spolužiakov, z ktorých niektorí vidia iba seba,
inokedy ulica či domov seniorov. Laura sa konfrontuje so svetom – obdivuje
rodinu priateľky Olivy, ktorá sa vymyká z priemeru rodín okolo nás, učí sa
akceptovať svet tých, čo sú iní ako my, uvažuje, čím raz bude. Tomáš, Laurin
mladší brat, je dieťa plné otázok a vtipných nápadov. Dobré srdiečko rodiny,
ktoré by raz chcelo byť dlaňovým tlmočníkom tých, čo sa dorozumievajú iba
hmatom.

Marta Hlušíková opäť siahla po dôležitej téme,
ktorú podáva detsky prístupným a láskavým jazykom. Knihu dopĺňajú
ilustrácie Alexandry Just.