Kniha, ktorú ocení každý skutočný milovník literatúry

Pavel Vilikovský píše s noblesou aj o náročných témach. Výber textov v knihe Eskalácia citu zahŕňa dve kapitoly jeho tvorby. Názvy niekoľkých poviedok i celej knihy si s láskavým súhlasom autora Pavel Vilikovský vypožičal z grafiky Albína Brunovského.

Prvých päť poviedok vo Vilikovského diele Eskalácia citu je z jeho debutu Citová výchova v marci a zvyšok pochádza z rukopisu Eskalácia citu. Tento výber reflektuje autorov vývin zhruba do polovice sedemdesiatych rokov. Prvý cyklus poviedok rozoberá problematiku cesty za šťastím z generačného pohľadu mladých ľudí v 60. rokoch 20. storočia. Cyklus Slov… stavia na žánrovom základe persifláže, paródie a eseje, ďalšie dva cykly poviedok sa zaoberajú problémom tela a telesna vo vzťahu k duši, duševnu a duchovnu.

„Próza Pavla Vilikovského je čitateľsky náročná, no nie preto, že by autor svoje spisovateľské povinnosti prekladal na čitateľove plecia, je náročná preto, že aj on je k nej náročný. Ale jedno pomáha Pavlovi Vilikovskému vari aj pred čitateľom: jeho schopnosť a umenie naložiť si ťažké bremená, avšak niesť ich ako odmenu a privilégium. Myslím, že tento typ noblesy vie oceniť každý skutočný milovník literatúry.“

Milan Šútovec