Kirren Schnack Prekonajte úzkosť

V strede veľkej knihy o stratégiách v ťažení proti úzkosti je láskavosť. S láskavosťou sa autorka prihovára čitateľovi. A bez láskavosti či prijatia seba samého sa nezaobídu ani tí, ktorí túžia po oslobodení od úzkostných myšlienok, strachu a neistôt.

Proti úzkosti strategicky

Klinická psychologička Kirren Schnack získala vzdelanie na Oxforde. To, samozrejme, samo osebe nezaručuje úspech. Dlhodobo sa však venuje dospelým i deťom. Terapeuticky sprevádzala tisícky ľudí s úzkostnými poruchami a téme sa venuje aj na sociálnych sieťach. Hneď v úvode priznáva, že k najúžasnejším veciam, ktorých bola v profesionálnom živote svedkom, patrí ľudská schopnosť prekonať úzkosť a zmeniť svoj život.

Pohnútkou na napísanie tejto komplexnej a pritom maximálne praktickej knihy boli pandemické časy. Vtedy si ešte viac uvedomila, ako veľa ľudí nemá vôbec prístup k potrebnej starostlivosti o duševné zdravie.

Pandémia sa skončila, ale v ľudských životoch budú ďalej prichádzať situácie, ktoré pôsobia ako katalyzátory úzkosti: hormonálne a telesné zmeny v puberte, tlaky v akademickom prostredí počas štúdií, vstup na pracovný trh, začiatky a citovo zložité konce vzťahov, syndróm prázdneho hniezda, menopauza a vo finále života odchod do dôchodku s intenzívnym až desivým pocitom blízkeho konca.

Kto by očakával filozoficky alebo spirituálne orientované písanie o existenciálnych výzvach ľudského života, musí hľadať inde. Kirren Schnack spísala dôslednú kolekciu stratégií v snahe vymaniť sa z úzkostí. Nechýbajú cvičenia a zoznamy návrhov na konkrétne činnosti. Sú chvíle, keď namiesto trýznivého putovania do hlbín duše pomáha prechádzka alebo, naopak, leňošenie pri telke, štrikovanie či lepenie fotiek do rodinného albumu.

Od pochopenia k uzdraveniu

Od čitateľa sa okrem úprimnosti k sebe samému očakáva aktivita a zdravé odhodlanie, na ktorého začiatku je pochopenie mechanizmov vzniku a rozvoja úzkostí všetkého druhu. „Keď vďaka zrozumiteľným informáciám pochopíte vlastnú úzkosť, uvedomíte si, s čím bojujete, a pomôže vám to na ceste k uzdraveniu.“

Úzkosť je pocit, emocionálny, psychologický i telesný zážitok. Dokonca nemusí byť vždy negatívna. „Potrebujeme, aby úzkosť pracovala v náš prospech, aby zlepšila naše fungovanie, nie aby narúšala našu existenciu.“

Kto chce s úzkosťou správne zaobchádzať a nechce zahynúť (niekedy až doslova) pod jej ťarchou, musí vykročiť na cestu akceptácie a flexibility. Prijatie spolu so schopnosťou pružne reagovať vytvárajú základnú stratégiu. Po nej prichádzajú ďalšie. Týkajú sa práce s úzkostnými myšlienkami, silnými emóciami, neistotou a strachom.

Špeciálne zaobchádzanie potrebuje úzkosť spôsobená starými traumami. A dôležité je v každom okamihu odhaliť a narušiť cyklus, v ktorom sa príčiny úzkosti a jej bolestné dôsledky opakujú a postupne nivočia ľudskú dušu. Mnohí totiž podľahnú úzkosti z úzkosti a obavám zo strachu…

Prekonávanie úzkosti nie je jednorazová záležitosť. Podobne ako krásne pestrá záhrada „aj myseľ potrebuje pozornosť a starostlivosť, aby v nej mohli prekvitať a silnieť zdravé myšlienky”.

Stratégie proti úzkosti nie sú luxusom ani voľnočasovou aktivitou. Patria k nevyhnutnej výbave človeka ohrozeného ťažobami doby aj vlastnej psychiky. Táto kniha je každopádne plná nádeje. Zaslúžime si súcit a veľkorysosť od seba aj od iných.

Ľubomír Jaško