Názov knihy je presný; knihu tvorí 40 poviedok rozdelených konceptuálne do 4 ročných období. Štyridsať krátkych poviedok o roku života tohto sveta.

Miniatúry popisujú svet taký, ako ho autorka vidí. Taký, že Kristus občas ujde z kríža a srdce človeku spadne do nohavičiek kvôli jednému menu. Krátka forma autorku popchla k úspornému vyjadrovaniu. Stručnosť a hutnosť však poviedkam svedčí – každé slovo je na svojom mieste, významy vystupujú z mozaiky ako vzory v poliach, jemne mimozemské, no dôverne známe. 

Niektoré z miniatúr autorka venovala známym umelcom, svojím obľúbeným. Na otázku, ako to myslela, odpovedá: „Priala by som si, aby Jean-Paul Sartre po prečítaní miniatúry Alzáčik zatlieskal rukami, naširoko sa usmial a s rozžiarenými očami mi povedal: „No teda, Zuzanka moja, toto sa ti fakt podarilo, ja by som to takto nevedel napísať. Aké hlboké! Aké vtipné! Aké pravdivé! Som nadšený!“ Prípadne by ma mohol osloviť: „Slovutná pani Mojžišová.“