Ani zázrak sa nestane len tak

Ani zázrak sa nestane len tak

Salner, P. ed.: Chatam Sofer: Veľký zázrak sa stal (Marenčin PT 2023) Od roku 2002 má Bratislava jedinečný Pamätník Chatama Sofera, významného rabína, ktorý pôsobil v Pressburgu v rokoch 1806 – 1839 a dodnes patrí medzi najväčšie autority ortodoxného judaizmu....