Súčasná európska literatúra opäť zaplní ulice miest nielen na Slovensku, ale aj v Česku a inde vo svete. Projekt však vznikol pred rokmi v Prahe. Ako sa rozšíril do sveta nám povie riaditeľka Českého centra Bratislava Monika Koblerová.

„Noc literatúry patrí do kalendára cyklických kultúrnych podujatí nie len v hlavnom meste, ale aj ďalších slovenských mestách, ako je pravidelne Žilina, Nitra, Košice, Považská Bystrica, Modra, Senec, Dolný Kubín. Základný scenár podujatia neláka návštevníkov totiž len na literatúru súčasných európskych autorov, ale aj na známe mená slovenských herečiek a hercov a takisto aj atraktívne miesta v meste, ktoré zvyčajne nie sú verejnosti prístupné. Každý z lokálnych partnerov sa preto usiluje nájsť a ukázať neznáme zákutia mesta a prípadne ich prepojiť s literárnou ukážkou alebo aspoň jej atmosférou. Počas množstva ročníkov sa tak čítalo na strechách, v podzemiach, na cintorínoch, povalách, ale aj v galériách, policajných staniciach, kultúrnych inštitúciách či rodných domoch a pamätných izbách. Aj tento rok nás Noc literatúry prevedie uličkami miest ako aj  slovenskými prekladmi európskej literatúry, ktoré sú aktuálne na pultoch kníhkupectiev alebo ešte len čakajú na vydanie.

Odkedy existuje Noc literatúry?

„Noc literatúry vznikla na Českých centrách v Prahe v roku 2006 a cez sieť pobočiek sa rozšírila do takmer všetkých krajín, kde České centrá pôsobia. Odvtedy každý rok predstavuje na desiatkach miest po celej Európe a vo svete súčasnú literatúru na netradičných miestach a v podaní známych hereckých interpretiek a interpretov.“

České centra sú hlavným organizátorom. Projekt je však veľmi košatý a náročný na prípravu, iste má aj  ďalších partnerov?

„Česká centrá v Prahe, ktoré organizujú Noc literatúry vždy v inej mestskej časti v Prahe a koordinujú ju v ďalších mestách Česka, a potom České centrá v jednotlivých krajinách majú za partnerov zahraničné kultúrne inštitúty a ambasády krajín Európskej únie, aj ďalšie mimo nej a takisto množstvo lokálnych partnerov vo svojich mestách, ktorí poskytujú svoje priestory pre čítania. Noc literatúry prepája množstvo impulzov smerujúcich od podpory prekladania európskej literatúry až po prezentáciu publikovaného prekladu profesionálnym interpretom pred publikom. Pestuje a utužuje širokú sieť kontaktov medzi inštitúciami EU.

Noc literatúry je na slovenskej kultúrnej mape etablovaný formát, ktorá v máji opäť predstaví súčasnú európsku literatúru . Kde všade na Slovensku sa bude v stredu 15. mája čítať na to sme sa opýtali vedúcej projektu Petry Darovcovej z Českého centra Bratislava.

„V pätnástich slovenských mestách predstaví šestnásty ročník Noci literatúry sedemnásť európskych knižných titulov. Profesionálni interpreti budú čítať úryvky v slovenských prekladoch na rôznych miestach v Bratislave, ako aj v Modre, Senci, Nových Zámkoch, Nitre, Žiline, Dolnom Kubíne, Považskej Bystrici, Košiciach, Levoči, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Humennom a Piešťanoch.“

Ako presne to bude prebiehať v Bratislave, kde je vždy Noc literatúry v plnom formáte – to znamená, že sa predstavia všetky vybrané knihy?

„Bude sa čítať na deviatich miestach v bratislavskom Starom Meste v šiestich inštitúciách, ktoré sa bežne s literatúrou nespájajú, ale prezentujú iné žánre umenia. Všade sa čítania začne o 18.00 a v polhodinových intervaloch sa zopakujú osemkrát za večer – štvrťhodinka čítania a štvrťhodinka na presun medzi miestami. Na každom mieste návštevník dostane dvojitú porciu literatúry – každý z dvojice  interpretov však predstaví úryvok zo slovenského prekladu európskeho autora či autorky z inej krajiny. Poradie, v akom čítania Noci literatúry navštívite, si zvolíte sami. Všetky miesta nájdete v mape, ktorú si budete môcť vopred zobrať v niektorom z kultúrnych inštitútov zapojených do Noci.“

Je súčasťou výberu aj slovenský a český text?

„V origináli zaznie ukážka z debutu nazvaného Rozložíš paměť Čecha Marka Torčíka v podaní českého herca Michala Krausa. Kniha bola tento rok nominovaná na českú Magnesiu Literu. V slovenskom origináli sa predstaví úryvok z novely Sone Uríkovej Dôvod na radosť, ktorá je vlaňajším víťazom slovenskej Anasoft Litery. Ten prečíta slovenská herečka Lenka Libjaková.“

Noc literatúry je informáciami nabitý projekt, kde všade sa o podrobnostiach k podujatiu dozvieme?

„Základným zdrojom je webová stránka Českého centra, ktoré je hlavným koordinátorom celého projektu na Slovensku www.ceskecentrum.sk. Ďalej sú to kultúrne nosiče všetkých zahraničných kultúrnych inštitútov a ambasád združených v clustri EUNIC a takisto Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dôležitým zdrojom a zároveň rázcestníkom do ďalších miest je fejsbúková stránka Noc literatúry.“