Niekedy si pri čítaní odbornej knihy človek prečíta diagnózu doby či politikov: „mnozí lidé současnosti hodně mluví, často jeden přes druhého, bez respektu k dalším účastníkúm komunikačního aktu a od této své aktivity ani nějakou obohacujíci výměnu názorú ani neočekávají. Někteří si ji zjevně ani nepřejí. Na významu svých slov a kvalitě vyprodukovaných „myšlenek“ jim dvakrát nezáleží…“ Nuž, kniha Sociologie Lukáša Urbana (Grada, 2022) môže byť aj neradostným popisom toho, v akej dobe žijeme…