Roman Holec: Panslávi s erbom

Predstavte si, že v 19. storočí žil neďaleko Topoľčian barón, ktorý sa venoval meteorológii a poľnohospodárstvu, bol členom prvého výboru Matice slovenskej a zaujímal sa o práva Slovákov. Hoci to znie ako začiatok vtipu, nie je to tak. A tým sa to nekončí. Skúste si predstaviť, že len pár kilometrov ďalej žil o generáciu neskôr iný šľachtic, ktorý takisto drukoval slovenskému národu. Takisto bol spolupracovníkom Matice slovenskej a udržiaval priateľské styky s Jozefom Škultétym. Obaja písali do slovenskej tlače a nezriedka ich témou bol práve slovenský národ a jeho práva.

Barón Gregor Friesenhof a knieža Livio Odescalchi patria k tým menej známym osobnostiam našich dejín – a to asi najmä preto, že tu „len“ žili. No na rozdiel od stoviek iných šľachticov, ktorým patrili kaštiele, zámky, polia či lesy na území dnešného Slovenska, vybrali sa takpovediac opačnou cestou.

Fanúšikovia Slovákov

Historik Roman Holec si pre knihu Panslávi s erbom vybral dve osobnosti, ktoré okrem lokality a zaujímavých výstredností v ich životoch spájal aj záujem o slovenský národ. Títo „panslávi“ teda boli fanúšikmi Slovákov v časoch, keď fanúšikmi Slovákov neboli ani mnohí Slováci… Natíska sa otázka, či aj toto nebola vlastne ďalšia ich výstrednosť. Každopádne je téma „panslávov“ – prívržencov Slovákov z iných národných i sociálnych pomerov – zaujímavá a ponúka mnohé nové pohľady na vec, pretože takáto orientácia u šľachticov nebola bežná, a ako sa ukazuje na viacerých miestach v knihe, nielenže to nenadchlo členov rodín našich hrdinov, ale dosť často to nenadchlo ani Slovákov.

V knihe sa nezoznámime len s osudmi Gregora Friesenhofa a Livia Odescalchiho a ich rodín, ale aj so širokým dobovým kontextom – informáciami o tom kde, kedy, ako žili a prečo tak žili. Kniha Panslávi s erbom je preplnená informáciami, vďaka čomu si čitatelia dokážu utvoriť pomerne jasné predstavy o vtedajšom svete.

Komu je táto kniha určená? Nuž, každému, kto sa chce vzdelať a pozrieť sa na dôležité obdobie našich dejín s odstupom a úzkym zacielením súčasne. Poteší aj človeka, ktorý má vzťah k nitrianskej oblasti, pozná obce okolo Topoľčian.

Dejiny, ako ich potrebujeme

Kniha je písaná zrozumiteľným populárno-náučným štýlom, ktorého dôkazom sú aj mnohé otázky typu čo by bolo keby… Vďaka nim sa čitateľ môže cítiť takmer ako autorov rovnocenný partner. Jazyková príťažlivosť knihy je však dosť často vykúpená štylistickými a gramatickými nedostatkami.

Kniha Romana Holeca Panslávi s erbom prináša odbornej i laickej verejnosti cenný pohľad na životy dvoch zaujímavých ľudí, ktorý sa mu podarilo vystavať na dostupných archívnych zdrojoch, prameňoch, textoch z dobovej tlače i množstve administratívnych dokumentov, ktoré sa k životom Friesenhofa a Odescalchiho viažu. Pri čítaní knihy vďaka tomu máme pocit, akoby sme oboch hrdinov dobre poznali.

Friesenhof a Odescalchi slávili slávu Slávov neslávne, no predsa len o dosť slávnejšie ako niektorí naši súčasníci na o dosť významnejších pozíciách.

Mara Stanková