Život nám dáva Lekcie. A McEwan o nich napísal román. Robme, čo chceme, aj tak nami budú kmásať dejiny, iracionalita a sebastrední psychopati v úlohe vodcov. A my? „Darmo tí dnešní bohovia plní sklamania alebo hnevu – Hitler, Násir, Chruščov, Kennedy a Gorbačov – pomáhali utvárať Rolandov život, nepomohlo mu to nazrieť pod pokrievku medzinárodných vzťahov. Komu záležalo na tom, čo si myslí nejaký pán Baines z Lloyd Square o budúcnosti otvorenej spoločnosti alebo o osude planéty Zem? Bol bezmocný.

O novom, skvelom románe Iana McEwana píšem viac v júlovom Magazíne o knihách!